Vakcinace a odčervení kočky

  

Proč vakcinovat:

 • Vakcinace je mnohem účinnější a levnější, než případná terapie.
 • Očkování chrání proti nákazám, která jsou přenosná na člověka (vzteklina).

Jaká zvířata očkovat:

 • Zvířata klinicky zdravá.
 • Vakcinaci předchází klinické vyšetření.
 • U některých onemocnění (FeLV, FIP) předchází vakcinaci test krevních protilátek. Při nálezu protilátek není možné kočku vakcinovat.

Jaká zvířata neočkovat:

 • Zvířata jakkoliv oslabená (stres, infekce).
 • Kočky březí a kojící.

Nežádoucí reakce:

 • Lokální dráždění až tvorba uzlíčků v kůži.
 • Systémové příznaky, jako horečka, otok očí, pysků či problémy s dýcháním.
 • Při výskytu nežádoucí reakce je potřeba vyhledat veterinární ošetření.

 

Proč odčervovat:

 • Střevní parazité často způsobují zažívací obtíže, jejichž léčba může být nákladná.
 • V případě koťat může parazitární infekce vézt k chřadnutí až úhynu.
 • Řada střevních parazitů koček může způsobit zdravotní obtíže u člověka, zejména u dětí.

Jak často odčervovat

 • Koťata 4., 6., 8., 12. týden po narození.
 • Poté každé 2 měsíce do ½ roku.
 • Dospělé kočky 2 x ročně, kočky žijící venku každé 3 měsíce.
 • V domácnostech s dětmi, seniory či těhotnými ženami každé 3 měsíce.

Ektoparazité – blechy a klíšťata

 • Blechy jsou součástí vývojového cyklu tasemnice koček. Nakažení hrozí i lidem.
 • Důležité je ošetření životního prostředí domácího mazlíčka (až 90 % blech žije mimo hostitele!)

Důležité je nezaměňovat preparáty určené pro psy a pro kočky. Hrozí riziko otravy!!