Vakcinace a odčervení psa

Proč vakcinovat:

 • V případě vztekliny je očkování povinné.
 • Vakcinace je mnohem účinnější a levnější, než případná terapie.
 • Je jedinou možnou ochranou proti onemocněním, která zatím nelze léčit.
 • Očkování chrání proti nákazám, která jsou přenosná na člověka (leptospiroza, vzteklina).

Jaká zvířata očkovat:

 • Zvířata klinicky zdravá.
 • Vakcinaci předchází klinické vyšetření.

Jaká zvířata neočkovat:

 • Feny v době hárání.
 • Zvířata jakkoliv oslabená (stres, infekce).

Nežádoucí reakce:

 • Lokální dráždění až tvorba uzlíčků v kůži.
 • Systémové příznaky, jako horečka, otok očí, pysků či problémy s dýcháním.

Při výskytu nežádoucí reakce je potřeba vyhledat veterinární ošetření.

 

Proč odčervovat:

 • Střevní parazité často způsobují zažívací obtíže, jejichž léčba může být nákladná.
 • V případě štěňat může parazitární infekce vézt k chřadnutí až úhynu.
 • Řada střevních parazitů psů může způsobit zdravotní obtíže u člověka. Ohroženou skupinou jsou zvláště děti a senioři.

Jak často odčervovat

 • Štěňata 2., 4., 6., 8. týden po narození.
 • Poté jednou za měsíc do ½ roku.
 • Od ½ roku do 1 roku každé dva měsíce.
 • Dospělí psi nejméně 2 x ročně.
 • V domácnostech s dětmi (či těhotnými ženami) a seniory každé 3 měsíce.
 • U psů starších 2 let je možné preventivní odčervení nahradit vyšetřením trusu.

Ektoparazité – blechy a klíšťata

 • Blechy a klíšťata jsou přenašeči řady onemocnění zvířat i člověka.
 • Vhodné preparáty vybíráme s ohledem na roční období a životní cyklus parazitů.