Dermatologie

 

Dermatologie je disciplína,  zabývající se onemocněním kůže.  Kožní onemocnění jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy veterinární ordinace. V letních a podzimních obdobích mohou tvořit až 50 % všech případů.

Změny kůže a svědivost  nemusí vyvolat nutně jen kožní onemocnění, ale i řada onemocnění vnitřního prostředí a nesprávné zoohygieny,  včetně výživy.  A to dělá dermatologii velmi záludným odvětvím veterinární medicíny.

Před dermatologickým vyšetřením je nesmírně důležité zjistit historii kožního onemocnění.

 

Prováděné vyšetření:

 

  • kožní seškrab – diagnostika parazitů , baktérií a plísní 

  • vytrhnutí a vyšetření chlupu ( trichoskopie) - posuzuje se fáze růstového cyklu chlupu
  • vyčesání a vyšetření vyčesaného materiálu - slouží k odhalení blech , jejich trusu , popřípadě ostatních parazitů a plísní.
  • použití průhledné lepící pásky – vhodné pro záchyt povrchových, pohybujících se parazitů, nejčastěji dravčíků, blech a svrabu.
  • vyšetření Woodovou lampou – slouží pro určení nejvhodnějšího místa pro odběr a diagnostiku některých plísní, na základě jejich světelkování
  • cytologické vyšetření -  toto vyšetření je založené na odběru , fixaci, obarvení a určení typu buněk vyskytující se v dané kožní změně,  výsledkem  vyšetření je určení typu buněk a  potvrzení či vyloučení přítomnosti bakterií , kvasinek,  zánětlivých či nádorových buněk
  • bakteriologická a mykologická kultivace – pro určení typu bakterií, nebo plísní a pro určení jejich citlivosti k antibiotikům
  • kožní biopsie  -  je jedno z nejcennějších a nejpřesnějších vyšetření, jde o vyříznutí malého okrsku změněné kůže a vytvoření histologického preparátu, který vyhodnotí specialista dermatolog,  ke kožní biopsii přistupuje lékař tehdy,  pokud vyžadujeme přesnou diagnózu , hrozí drahé léčení,  onemocnění nereaguje na racionální  terapii,  biopsie je také neocenitelná při typizaci kožních útvarů  ( nádorů) a autoimunitních kožních onemocnění. Odběr se ve většině případů provádí jen v místním znecitlivění , jen při výskytu kožních změn na bolestivých místech ( uši, meziprstí, nos) je nutná sedace pacienta
  • kožní alergický test (KAT) – jde o metodu , kdy je do pokožky aplikováno velmi malé množství roztoku s alergenem a poté se odečítá vzniklá reakce ( kopřivkový pupen) s negativní a pozitivní kontrolou, většinou testujeme více alergenů., tento test používáme u diagnostiky alergických kožních onemocně
  • vyšetření hladin hormonů v krvi - slouží pro potvrzení nebo vyloučení hormonálních onemocnění, které se mohou manifestovat na kůži