Interní medicína

 

Interní medicína se zabývá nemocemi vnitřních orgánů a má mnoho podoborů podle jednotlivých orgánových systémů.  Zahrnuje kardiologii, nemoci dýchacích cest a orgánů, gastroenterologii (onemocnění jater a střev), nefrologii a urologii,  gynekologii a porodnictví, andrologii, endokrinologii a dermotologii,  ophtalmologii,  akutní medicínu.

 

Přístrojové vybavení a služby:

 • Ulrtazvuk LOGIQ 3 s Dopplerem - sondy mikrokonvexní 6,5-10 MHz, kardiální 2,5-3,6 MHz, zobrazení B mode, M mode, Doppler pulsní, barevné Dopplerovské zobrazení-  ultrasonografické vyšetření dutiny břišní, dutiny hrudní, vyšetření srdce
 • Refraktometr ATAGO- stanovení specifické hmotnosti moči
 • Mikroskop Fomei -  zvětšení 100,200,400x a 1000x
 • Glukometr
 • Otoskop
 • Endoskopický přístroj OLYMPUS - gastroskopie, kolonoskopie, bronchoskopie
 • EKG SEIVA
 • Digitální RTG přístroj SEDECAL
 • Digitizér Agfa - převádění RTG snímků do digitální podoby

 • Analyzátor krevních vzorků  IDEXX - hematologie + biochemie, T 4
   

 

Nabízené služby:

 • kompletní interní vyšetření
 • rozbory krve, stanovení hladin hormonů
 • stanovení mikrohematokritu
 • měření aktuální glykémie glukometrem
 • vyš. moči
 • koprologické vyšetření
 • mikrobiologické a mykologické vyšetření
 • kalkulolytické vyšetření ( vyšetření močových kamenů)
 • cytologické vyšetření
 • histologické vyšetření
 • genetické vyšetřeni - dědičné vady očí psů (retinální dysplazie,  progresivní retinální atrofie PRA, collie eye anomaly CEA), určení otcovství psů, hypertrofická kardiomyopatie koček HCM, polycystické onemocnění ledvin koček PKD, cystinurie, délka a barevné variace srsti koček a psů, určení pohlaví ptáků, ptačí infekce (BFD, PBFD)
 • hospitalizace