Neurologie

 

Neurologie je odvětví zabývající se diagnózou, léčbou a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek, mícha), periferní nervové soustavy (nervy) a kosterních svalů.

V tomto oboru poskytujeme:

  • specializované neurologické vyšetření pro stavy jako jsou porucha vědomí, křečové epizody, poruchy chování, bolestivost, poruchy chůze a držení těla 
  • odběr a vyšetření mozkomíšního moku 
  • RTG vyšetření páteře a hlavy, včetně kontrastních vyšetření: myelografie kaudální a kraniální, epidurografie, diskografie 
  • diagnostika, terapie a poradenství epilepsie, včetně stabilizace pacientů ve stavu tzv. status epilepticus 
  • chirurgické řešení onemocnění meziobratlových plotének – laminectomie, hemilaminectomie, ventrální SLOT a fenestrace disků