Opatření zaváděná v souvislosti s aktuální nákazovou situací

10.02.2021

Vzhledem k průběhu a vývoji situace související s epidemií Covid - 19 přijímáme od pondělí 19.10.2020 nová opatření.Jejich cílem je maximální ochrana zdraví našich pracovníků a zdraví našich klientů.Jsme jedno z mála pracovišť s nepřetržitým provozem, které zajišťuje pohotovostní péči pro velké množství akutních pacientů. Současně přibývá veterinárních pracovišť, která jsou kvůli karanténě uzavřena.Je pro nás velmi důležité, zavést a dodržovat taková opatření, abychom mohli být pro naše pacienty i nadále k dispozici.Prosíme proto všechny naše klienty o pochopení a součinnost v této nelehké době. Za tým HKVetu René Finsterle