07.03.2013 13:21

KASTRACE KOČKY A KOCOURA

Základní informace o výhodách a nevýhodách kastrace domácích koček a kocourů.

Problematika kastrace domácích koček.

 

Informace pro klienty.

 

Ve vyspělých zemích Evropy a v USA jsou kastrována společenská zvířata, která nejsou určena k chovu, v mnohem větší míře, než v České republice. Toto nepsané pravidlo se týká nejen koček a kocourů, ale také fen a psů. Tyto informace mají pomoci k zodpovědnému rozhodnutí našich klientů, kteří o kastraci své kočky či kocoura uvažují. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme osobně při Vaší návštěvě.

Dospívání koček a kastrace
 
 • Kočky pohlavně dospívají, když jejich tělesná hmotnost dosáhne asi 2,5 kg.
 • U nejčastěji chovaných evropských domácích koček tak dospívání nastává ve věku 6-8 měsíců.
 • V tomto stáří začínají být pohlavně aktivní - kočky mohou zabřeznout, kocouři se začínají toulat a značkovat své území.
 • Kastrace koček a kocourů slouží zejména k prevenci nežádoucího vrhu koťat.
 • Významně zvyšuje kvalitu a délku života volně chovaných koček a snižuje rizika infekce závažnými patogeny (FIV, FeLV)
 

Důvody ke kastraci:

 
 • Zabránění nežádoucího nakrytí
 • Snížení počtu nechtěných, opuštěných koťat. Zbytečnému utrpení nechtěných koťat můžete předejít i kastrací Vašeho kocoura.
 • Zabránění značkování moč. Zejména u kocourů dochází po kastraci k vymizení nebo snížení tohoto chování. Účinek kastrace závisí na věku, prostředí a dalších faktorech.
 • Snížení rizika onemocnění a úrazů Kastrace zamezí riziku nákazy pohlavními chorobami koček (FeLV, FIV) a sníží riziko infekce nemocemi, které se přenášejí kontaktem či pokousáním při šarvátkách.
 • Kastrace omezí toulání kocourů a sníží riziko poranění (pokousání, autoúrazy, pády, střelná zranění, atp.).
 

Vhodnost zákroku:

 • Kastraci provádíme od stáří 7 měsíců u koček, v případě kocourů doporučujeme stáří 1 rok. Zákrok probíhá v celkové anestezii a pro zdravé zvíře představuje nízké riziko.
 • Kastrace ovlivňuje sexuální chování, temperament se zpravidla nemění. Lov hlodavců také není kastrací ovlivněn.
 • K obezitě může dojít snížením fyzické aktivity. Tomuto problému lze zabránit vhodnou dietou.
 • „Kočičí antikoncepce“ - Podávání těchto hormonálních preparátů zásadně nedoporučujeme! Používaná léčiva způsobují u koček nádorová onemocnění, záněty dělohy, cysty vaječníků a permanentní říje. Při nesprávně načasovaném podání preparátu je možné zabřeznutí s následnou neschopností porodit mláďata. Léčba těchto onemocnění je nákladná a bez léčby může končit smrtí zvířete.
 

Péče o kastrovanou kočku / kocoura:

 • Životní styl - v důsledku kastrace se snižuje až zcela vymizí sexuální chování koček. U některých koče či kocourů může dojít ke snížení fyzické aktivity. Lov hlodavců u koček, které byly zvyklé lovit, nebývá zpravidla ovlivněn.
 • Nároky na výživu - snížení fyzické aktivity (toulání kocourů, rvačky, vyhledávání ostatních koček v reprodukční sezóně,...) může při nesprávné dietě vést k nadváze. Nadváha sama o sobě představuje zdravotní riziko pro rozvoj dalších onemocnění (zejména onemocnění dolních cest močových u kocourů, diabetes mellitus u obou pohlaví, onemocnění srdce a dalších orgánů).

Proto doporučujeme kastrovaným kočkám a kocourům podávat krmivo určené speciálně pro krmení této kategorie zvířat.
 
Vhodné krmení je nejlepší prevencí zdravotních obtíží. Nákup kvalitní diety vyvinuté zvlášť pro výživu kastrovaných koček a kocourů se projeví na délce a kvalitě života Vaší kočky a výrazně sníží výskyt nejčastějších onemocnění, jejcihž terapie zpravidla není lacinější, než prevence

—————

Zpět


Kontakt

Veterinární klinika HKVet s.r.o.

Na Brně 566
Hradec Králové
500 06


495 514 512
603 554 962