RTG DKK, DLK, OCD, SA

Na našem pracovišti řadu let provádíme rutinně zhotovování oficiálních RTG snímků na posouzení dysplasie kyčelního a loketního kloubu, OCD ramenního kloubu a spondylózy páteře.

Průběh vyšetření :

  • vyšetření je prováděno bez vyjímky v hluboké sedaci (zvíře NENÍ v celkové anestezii!!!), pacient je relaxován pomocí sedativ a analgetik, tudíž není stresován a zbytečně vystavován opakovaným RTG expozicím
  • při snímkování nevyžadujeme přítomnost majitele, po ukončení RTG procedury je pes umístěn na probuzení do kotce v klimatizované hospitalizaci
  • na zhotovení RTG snímků používáme přímou digitalizaci a majitel si na přání může odnést domů vlastní CD s rentgenovými snímky svého zvířete
  • dodržujeme zásadu, že pacient musí jít domů s majitelem probuzený
  • v případě možnosti vyhodnocení snímků pro oficiální posouzení k uchovnění zvířete, toto vyhodnocení zhotovíme do 24 hodin, zpravidla tentýž den na počkání
  • dále před "přispáním" zvířete dodržte 12-ti hodinovou hladovku, pít samozřejmě může do 1 hodiny před vyšetřením


Posouzení luxace patel

  • posouzení se skládá z klinického vyšetření zvířete, je nebolestivé
  • protokol o vyšetření patel majitel s výsledkem obdrží ihned po vyšetření


Na tato vyšetření je nutné se předem objednat. 

Pokud se jedná o oficiální posouzení k uchovnění, je nutné mít s sebou průkaz původu!!!